Przejdź do treści
Kultura Wojsławice
19.07.2022

  Jeżeli chcesz rozwinąć swój talent zapraszamy do nas! Stale prowadzimy zapisy do naszych grup: zajęcia taneczne dla najmłodszych (4-6 laków) zajęcia taneczne dla dzieci w wieku szkolnym zajęcia plastyczne zajęcia wokalne klub szachowy zabawa ze sznurkiem Szczegółowe informacje oraz zapisy w sekretariacie Domu Kultury w Wojsławicachod poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 lub pod nr tel. 82 566 91 53 Harmonogramzajęć POBIERZ Formyartystyczne Czerwona Jarzębina Zespół wokalno – instrumentalny „Czerwona Jarzębina” działa od grudnia 2015r. i skupia mieszkańców wsi Rozięcin, celem których jest ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój twórczości ludowej na terenie gminy Wojsławice. Zespół swoje korzenie posiada w funkcjonującej w latach 2009 – 2013 grupie muzycznej „Jarzębina Czerwona”, która działała przy Gminnym Centrum Kultury w Wojsławicach. Obecnie zespół liczy 10 osób. Repertuar przygotowywany jest pod okiem instruktorów Małgorzaty Winnik i Jana Tokarza. Członkowie zespołu uczestnictwo w zajęciach uważają za jeden z lepszych sposobów spędzania wolnego czasu. Dzięki wspólnej działalności realizują swoje marzenia, rozwijają zdolności i aktywnie kształtują społeczność małej ojczyzny. Z wielką ochotą i zaangażowaniem uczestniczą w imprezach gminnych, uświetniając je występami artystycznymi.   Chór Wojsławianie Chór Wojsławianie powstał w październiku 2006r. początkowo działał jako chór parafialny przy parafii p.w. św. Michała Archanioła w Wojsławicach. Pierwszy występ chóru odbył się w uroczystość Wszystkich Świętych w 2006r. Wytrwała praca i zaangażowanie chórzystów pozwoliło na sukcesywne zwiększanie repertuaru, co w 2007 r. zaowocowało koncertem galowym w Katedrze w Łucku na Ukrainie. W latach 2007 – 2010 chór działał w strukturach Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. Przez kolejne lata koncertował jako samodzielny Chór Wojsławianie. Od października 2015 r. rozsławia gminę Wojsławice jako zespół ponownie działający przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. Od początku istnienia chór prowadzony jest pod dyrekcją Janusza Bogatko. Obecnie skupia 25 osób, których łączy pasja i zamiłowanie do muzyki. Chór Wojsławianie w swoim repertuarze posiada pieśni religijne, patriotyczne i biesiadne. Swoimi występami uświetnia imprezy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Od stycznia 2016 roku Chór Wojsławianie prowadzony jest przez Pana Pawła Czekaja. Śpiewanie w chórze to trudna i piękna sztuka.   Dziecięca Grupa Wokalna ,,Wesołe Nutki” Dziecięca grupa wokalna „Wesołe Nutki” powstała w październiku 2022 r. Grupa liczy 8 osób. Obecnie „Wesołe Nutki” skupiają dzieci z terenu gminy Wojsławice. Z próby na próbę liczba młodych artystów zwiększa się i mamy nadzieję, że tak będzie cały czas. Repertuar zespołu jest ciekawy i zróżnicowany pod względem charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej. Prowadzenie zajęć na scenie przy użyciu profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego pozwala na osiągnięcie swobody scenicznej, dzięki czemu „Wesołe Nutki” z powodzeniem prezentują się na imprezach gminnych. Grupę prowadzi Weronika Chomiarczuk – wykwalifikowany instruktor śpiewu. Dzieci wykazujące predyspozycje do śpiewania, talent wokalny a także chęć do systematycznej pracy zapraszamy na zajęcia w Domu Kultury w Wojsławicach, w każdy czwartek od godz. 15:30 do 16:30 :)  

CZYTAJ WIĘCEJ - przejdź do całej treści artykułu
Panorama
19.07.2022

Informacje „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej...” Chętnie uciekamy od pędu i zgiełku życia, by cieszyć się pięknem krajobrazu i przyrody, poznawać przeszłość i tradycję, odkrywać ciekawostki i lokalne legendy. Miłośnicy takiego wypoczynku wszystko to odnajdą w gminie Wojsławice. Jej atutami są nie tylko malownicze krajobrazy i świadectwa wielokulturowości dawnych czasów, ale także cisza, spokój i czysta przyroda, które pozwolą „naładować akumulatory” nawet podczas krótkiego pobytu. Opcji zwiedzania i wypoczynku jest wiele – od kilkugodzinnego wypadu w „debry”, czyli tajemnicze wąwozy skryte wśród drzew, ze źródłami naturalnej wody, przez całodzienne wycieczki rowerowe, aż po kilkudniowe lub dłuższe wczasy w gospodarstwach agroturystycznych. Wszystko to okraszone wielką życzliwością mieszkańców. Zapraszamy na Szlak kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej. Informacja Turystyczna Drogi Turysto, po przyjeździe do Wojsławic serdecznie zapraszamy do zwiedzenia Izby Tradycji Ziemi Wojsławickiej. Znajduje się w budynku dawnej synagogi, gdzie możemy zapoznać się z historią, a przy okazji uzyskać informacje na temat atrakcji turystycznych gminy. To dobre miejsce do rozpoczęcia zwiedzania Wojsławic. Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej ul. Rynek 20A, 22-120 Wojsławice Tel.: 82 566 91 53 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Oferta dla Turystów Informacje Adres: Rynek 20A,22-120 Wojsławice Tel.: 82 566 91 53 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zwiedzanie z przewodnikiem W zależności od możliwości czasowych grupy oferujemy  zwiedzanie: Izby Tradycji Ziemi Wojsławickiej (Synagoga), Cerkwi, Kościoła, Ośrodka Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie, Ośrodka Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim; przejście Ścieżkami Edukacyjno-Przyrodniczymi w Majdanie Starym oraz Majdanie Ostrowskim oraz wizytę w malowniczych wąwozach, źródłach i krynicach. Istnieje możliwość przygotowania ogniska dla grupy w jednym z w|w miejsc. Warsztaty Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach oferuje przeprowadzenie różnorodnych warsztatów w naszych Ośrodkach. Oprócz cieszących się największą popularnością warsztatów kulinarnych (cebularze, placki na sodzie) oferujemy również warsztaty: stolarskie, plastyczne, tkackie oraz inne w zależności od pory roku. Warsztaty, w zależności od wybranych zajęć, przeprowadzamy w Ośrodku Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie, Ośrodku Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim, Izbie Tradycji Ziemi Wojsławickiej, Ośrodku Kultury i Tradycji Pożarnictwa oraz Domu Kultury w Wojsławicach. Cena uzgadniana jest indywidualnie, w zależności od ilości wybranych zajęć i oscyluje w okolicy 30-40 PLN/osobę.  

CZYTAJ WIĘCEJ - przejdź do całej treści artykułu
19.07.2022

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

CZYTAJ WIĘCEJ - przejdź do całej treści artykułu
19.07.2022

Deklaracja dostępności Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. Data publikacji strony internetowej: 2022-10-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-03. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Dla części obrazów graficznych występuje brak adekwatnego do kontekstu opisu alternatywnego, Na stronie znajdują się dokumenty, które opublikowano w postaci skanu wersji papierowej, Dla prezentowanego na stronie filmu nie została przewidziana alternatywa lub audiodeskrypcja, Na stronie nie zastosowano poprawnej kolejności nagłówków stron, Część list elementów nie jest poprawnie zdefiniowana w kodzie strony, Na stronie występują elementy graficzne prezentujące tekst i nie ma innej możliwości dotarcia do tej treści, Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy obiektami graficznymi a kolorami przylegającymi, Dla automatycznie aktualizowanych elementów strony nie są wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie, Na stronie internetowej nie określono celu linku, Brak oznaczenia formatu plików do pobrania. Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, na stronie znajdują się materiały informacyjne, które nie zostały wytworzone lub nabyte przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-03. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Najlepsze studio. Skróty klawiaturowe Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Borys, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 566 91 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach, ul. Uchańska 9, 22-120 Wojsławice 3 wejścia do budynku z czego 1 główne dla odwiedzających Brak windy, budynek parterowy. Schody (2 stopnie) jedynie przy wejściu głównym, ale od strony parkingu jest podjazd. Szerokość ciągów pieszych i korytarzy powyżej 150 cm. W budynku znajdują się pochylnie oraz obwodową pętlę indukcyjną na Sali widowiskowej. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym. Brak możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Aplikacje mobilne Brak aplikacji mobilnych.

CZYTAJ WIĘCEJ - przejdź do całej treści artykułu
Dom Kultury
12.05.2022
This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sed sollicitudin elit, in eleifend felis. Sed blandit varius mi, in cursus eros ultricies ac. Aenean sit amet metus id erat pharetra fermentum. Sed nec tincidunt lectus, quis elementum sapien.

Dowiedz się więcej
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji po witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.
Akceptuję