Przejdź do treści
Turystyka
Panorama

Nasze ośrodki

Informacje
„Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej...”

Chętnie uciekamy od pędu i zgiełku życia, by cieszyć się pięknem krajobrazu i przyrody, poznawać przeszłość i tradycję, odkrywać ciekawostki i lokalne legendy. Miłośnicy takiego wypoczynku wszystko to odnajdą w gminie Wojsławice. Jej atutami są nie tylko malownicze krajobrazy i świadectwa wielokulturowości dawnych czasów, ale także cisza, spokój i czysta przyroda, które pozwolą „naładować akumulatory” nawet podczas krótkiego pobytu. Opcji zwiedzania i wypoczynku jest wiele – od kilkugodzinnego wypadu w „debry”, czyli tajemnicze wąwozy skryte wśród drzew, ze źródłami naturalnej wody, przez całodzienne wycieczki rowerowe, aż po kilkudniowe lub dłuższe wczasy w gospodarstwach agroturystycznych. Wszystko to okraszone wielką życzliwością mieszkańców. Zapraszamy na Szlak kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej.

Informacja Turystyczna

Drogi Turysto,

po przyjeździe do Wojsławic serdecznie zapraszamy do zwiedzenia Izby Tradycji Ziemi Wojsławickiej. Znajduje się w budynku dawnej synagogi, gdzie możemy zapoznać się z historią, a przy okazji uzyskać informacje na temat atrakcji turystycznych gminy. To dobre miejsce do rozpoczęcia zwiedzania Wojsławic.

Oferta dla Turystów

Informacje

Zwiedzanie z przewodnikiem

W zależności od możliwości czasowych grupy oferujemy  zwiedzanie: Izby Tradycji Ziemi Wojsławickiej (Synagoga), Cerkwi, Kościoła, Ośrodka Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie, Ośrodka Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim; przejście Ścieżkami Edukacyjno-Przyrodniczymi w Majdanie Starym oraz Majdanie Ostrowskim oraz wizytę w malowniczych wąwozach, źródłach i krynicach. Istnieje możliwość przygotowania ogniska dla grupy w jednym z w|w miejsc.

Warsztaty

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach oferuje przeprowadzenie różnorodnych warsztatów w naszych Ośrodkach. Oprócz cieszących się największą popularnością warsztatów kulinarnych (cebularze, placki na sodzie) oferujemy również warsztaty: stolarskie, plastyczne, tkackie oraz inne w zależności od pory roku.

Warsztaty, w zależności od wybranych zajęć, przeprowadzamy w Ośrodku Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie, Ośrodku Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim, Izbie Tradycji Ziemi Wojsławickiej, Ośrodku Kultury i Tradycji Pożarnictwa oraz Domu Kultury w Wojsławicach.

Cena uzgadniana jest indywidualnie, w zależności od ilości wybranych zajęć i oscyluje w okolicy 30-40 PLN/osobę.

 

382602814_1541988043007724_9088610202837936756_n.jpg

Położenie gminy Wojsławice
Położenie gminy Wojsławice

Gmina Wojsławice leży w powiecie chełmskim, we wschodniej części województwa lubelskiego. Od północy graniczy z gminami Leśniowice i Żmudź, od zachodu z gminą Kraśniczyn (powiat krasnostawski), od wschodu z gminą Białopole, a od południa z gminami Grabowiec (powiat zamojski) i Uchanie (powiat hrubieszowski). Zajmuje powierzchnię 110,5 km.

Według podziału fizyczno – geograficznego opracowanego przez Jerzego Kondrackiego, obszar gminy położony jest w prowincji Pas Wyżyn, w pod prowincji Wyżyna Lubelska oraz w subregionie Działy Grabowieckie.

Rys historyczny

Początki Wojsławic sięgają najprawdopodobniej czasów Leszka Białego i legendarnego Wojsława – założyciela wsi, od którego wzięła nazwę. Osadnictwo w okolicach Wojsławic rozpoczęło się już w okresie neolitu. Świadczy o tym kamienny grób skrzynkowy odkryty na polach wsi Poniatówka w 1934 roku, pochodzący z połowy pierwszego tysiąclecia p.n.e. W Wojsławicach znajdowano również toporki, grociki z krzemienia, groby popielnicowe i wczesnośredniowieczne kurhany. Istnieją przypuszczenia, że zamek w Wojsławicach został wzniesiony w miejscu wcześniejszego grodu...

Historia
Przyroda
Przyroda

Gmina Wojsławice ulokowana jest na Działach Grabowieckich, stanowiących część Wyżyny Lubelskiej. W krajobrazie dominują pola uprawne, rozciągające się na łagodnych wzgórzach, o wysokości sięgającej 311 m npm. Przez gminę płynie rzeczka Wojsławka, będąca dopływem Wieprza. Większe kompleksy leśne występują w okolicach Czarnołozów oraz Majdanu Nowego i Rozięcina. Lokalną atrakcję stanowią liczne wąwozy (zwane „debrami"), będące pozostałością po cofających się lodowcach i efektem późniejszego wymywania lessowej gleby przez wodę. Ściany wąwozów porośnięte są lasem i sięgają wysokości kilkunastu metrów. W okolicy Starego Majdanu wąwozy tworzą rozbudowaną sieć, z wieloma odnogami i mniejszymi jarami. Wąwozy to skupiska ciekawej roślinności, wśród której wyróżniają się różne gatunki paproci. W gminie Wojsławice znajdziemy dwa pomniki przyrody pochodzenia naturalnego. Są to nisze źródłowe w Nowym Majdanie i Wojsławicach-Kolonii. Dwa kolejne pomniki przyrody to posadzone ludzką ręką dwa kasztany jadalne i tulipanowiec amerykański. W gminie Wojsławice jest ponad 50 źródeł, m.in. w Wojsławicach, Nowym Majdanie i Starym Majdanie. Większość zasila rzeczkę Wojsławkę, która ma długość około 30 km i jest dopływem rzeki Wieprz. Ze źródłami często łączą się lokalne legendy, np. o uzdrawiającej mocy źródlanej wody.

Szlaki i ścieżki turystyczne

Ścieżka edukacyjna w Stary Majdanie

Procesy powstania wąwozów oraz ciekawostki przyrodnicze poznamy na ścieżce edukacyjnej „Wojsławickim wąwozem” w Starym Majdanie. Już na jej początku wita nas nisza źródłowa, z której wypływa krystalicznie czysta woda. Wąwóz można zwiedzać o każdej porze roku. Wiosną obserwować będziemy przyrodę budzącą się do życia, latem – odpoczniemy w cieniu wielkich drzew, jesienią – zauroczy nas bogactwo kolorów przebarwiających się liści, zimą zaś obserwować można na śniegu tropy zwierząt. Zawsze urzekną nas cisza i spokój, pogłębione wrażeniem potęgi otaczającej nas przyrody. Zwiedzanie jest bezpieczne i dostępne także dla osób o słabszej kondycji. Rekreacyjny spacer zajmie ok. 1–1,5 godz. (pętla to 2,3 km).

Ścieżka edukacyjna w Majdanie Ostrowskim

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza „Przy Szurze” w Majdanie Ostrowskim to trasa doskonała na weekendowy spacer blisko natury, a przede wszystkim to miejsce do przeprowadzenia lekcji przyrody dla grup dzieci i młodzieży. Rozpoczyna się tuż przy Ośrodku Trzech Kultur, ma długość ok. 1 km. Prowadzi przez młody las, w którym widoczne są okopy z czasów I wojny światowej. W poznawaniu natury pomocne są tablice edukacyjne, zawierające opisy fauny i flory. Ustawiono tu także przyrządy edukacyjne: drewniane puzzle, światowid, zegar wiedzy, skocznię w dal. Gmina w taki sposób zachęca do korzystania ze ścieżek edukacyjnych: To nowe punkty na mapie turystycznej naszego regionu, które są godne polecenia dla wszystkich, którzy chcą odpocząć od codziennego zgiełku i pobyć na łonie przyrody: poczuć wilgoć mchów i paproci, dostrzec łuskiewnika różowego wśród korzeni drzew i napić się źródlanej wody...

Szlaki piesze

Szlak kredą pisany III odsłona
– po atrakcjach Ziemi Chełmskiej; atutem Odsłony III są zbiorniki wodne, wykorzystywane do celów rekreacyjnych oraz atrakcje przyrodnicze Strzeleckiego Parku Krajobrazowego i Grabowiecko- Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Szlak Kościuszkowski (niebieski)
– biegnący z Dubienki przez Raciborowice, Putnowice Wielkie, Hutę i kończący się w Wojsławicach pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Szlak umożliwia poznanie związków Tadeusza Kościuszki z ziemią chełmską oraz zwiedzanie licznych obiektów przyrodniczych i zabytków architektury. Przy szlaku znajduje się kościół i cerkiew prawosławna w Dubience, pałac myśliwski Zamoyskich w Maziarni Strzeleckiej, zwiedzimy kościół w Buśnie, dawną cerkiew w Kurmanowie oraz kościół, cerkiew, synagogę i pomnik Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach.

Szlak „Rezerwatów Przyrody" (zielony)
–biegnący z wojsławickiego rynku przez Stadarnię, Sarniak i dalej w kierunku Chełma.

Szlak studni
– 4-kilometrowy szlak pieszy usytuowany we wsi Majdan Ostrowski.

Szlak samochodowy

Szlak Renesansu Lubelskiego
– stworzony w celu promocji dziedzictwa architektury regionu.

Szlak rowerowy

Trasa Rowerowa „Malowniczy Wschód”
– łączy zbiorniki wodne na terenie gmin Leśniowice, Wojsławice, Żmudź i Dorohusk. Początek trasy znajduje się w miejscowości Kumów Plebański (Gmina Leśniowice) natomiast koniec w miejscowości Brzeźno (Gmina Dorohusk). Cała trasa liczy około 200 km. Planuje się dalszą rozbudowę i uatrakcyjnianie szlaku, w tym budowę miejsc odpoczynku, umiejscowienie tablic informacyjnych oraz tworzenie questów i gier terenowych przebiegających wzdłuż trasy.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wojsławice posiadają nie jedno, nie dwa, a aż trzy Miejsca z Klimatem! 😃

A wszystko to za sprawą pierwszej edycji konkursu „Miejsce z Klimatem”, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. Konkurs promuje regiony objęte marką "Nadbużański Park Klimatyczny", do której to należy Gmina Wojsławice.

Baza noclegowa

Baza noclegowa
Baza turystyczna

Gospodarstwo Agroturystyczne „Ćmilówka” Elżbieta i Zenon Furmaniuk

Ikona symbolizująca nocleg

Majdan Ostrowski 99
22-120 Wojsławice
tel: 603 036 306,
604 578 908

Baza turystyczna

Gospodarstwo Agroturystyczne „Dom Pod Lipami”

Ikona symbolizująca nocleg

Barbara i Leszek Kowalscy
Czarnołozy 42,
22-120 Wojsławice

tel. 503 973 666

Baza turystyczna

Gospodarstwo Agroturystyczne Siedlisko ,,Zenówka''

Ikona symbolizująca nocleg

Barbara i Leszek Kowalscy
Majdan Ostrowski 8,
22-120 Wojsławice
tel. 503 973 666

Baza turystyczna

Gospodarstwo Agroturystyczne „Agro-pszczoła”

Ikona symbolizująca nocleg

Jerzy Luty
ul. Grabowiecka 113
22-120 Wojsławice
tel. 693 444 298

Gry terenowe i questy

Gry terenowe i questy

Serdecznie zapraszamy do udziału w grach terenowych i questach.‍
Karty gry można bezpłatnie pobrać w Domu Kultury w Wojsławicach lub w Bibliotece Publicznej Gminy w Wojsławicach. Dostępne też są poniżej.
Miłej zabawy!

 

Gra terenowa

Spotkanie Trzech Kultur
POBIERZ | PDF 265KB

Gra terenowa

Wehikuł Czasu
POBIERZ | PDF 269KB

Gra terenowa

Śladami przeszłości gramy w teraźniejszości
POBIERZ | PDF 4MB

QUESTING Wojsławice

Wyprawy odkrywców
POBIERZ | PDF 674KB
 
Dom Kultury
12.05.2022
This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sed sollicitudin elit, in eleifend felis. Sed blandit varius mi, in cursus eros ultricies ac. Aenean sit amet metus id erat pharetra fermentum. Sed nec tincidunt lectus, quis elementum sapien.

Dowiedz się więcej
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji po witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.
Akceptuję